Hóa chất giặt là Higine plus

Hóa chất giặt là : Hóa chất giặt chính Higine Plus

Hóa chất giặt là Higine Plus là hóa chất giặt chính nhập khẩu Malaysia trong quá trình giặt tẩy. Được sử dụng cùng máy giặt dùng cho các Nhà hàng, khách sạn, bệnh viện, các xưởng giặt quy mô lớn … Với các tính năng: Hóa chất giặt là Higine […]

Liên hệ

Kinh doanh: 0948612666

Email: ctytnvietnam@gmail.com

Hóa chất giặt là Higine Plus là hóa chất giặt chính nhập khẩu Malaysia trong quá trình giặt tẩy. Được sử dụng cùng máy giặt dùng cho các Nhà hàng, khách sạn, bệnh viện, các xưởng giặt quy mô lớn … Với các tính năng:

Hóa chất giặt là Higine Plus : 

  • Là hóa chất giặt chính với hiệu quả giặt tẩy cao